Mitkä ovat syyt renkaiden huonojen jakelukanavien?

Mitkä ovat syyt renkaiden huonojen jakelukanavien?

1. Rengasjakajien tehokkuus luo elinvoimaisuutta


Renkaiden jakelijoiden tehokkuus on elinvoimaisuus, ja pääoman liikevaihto määrää, onko jälleenmyyjä vahvempi. Jakelijana nopeasti liikkuvassa kulutustavaroiden teollisuudessa, Ainoastaan, jos pääoman liikevaihto on enintään 10 kertaa vuodessa, voidaan taata kannattava päivittäisessä liiketoimintaprosessissa ..


Kaikki nämä edellyttävät renkaiden jakelijoita lyhentämään liikevaihtoa mahdollisimman paljon ja parantamaan pääoman liikevaihtoa. ja voittaa omat etunsa lisäämällä pääoman liikevaihdon määrää.


2. Parantaa yhteenlasketjun rengasyritysten arvoketjua


Yhdistyneen arvoketjun perusajatuksena on järjestelmän tehokkuuden parantaminen. Parantaa yrityksen järjestelmän tehokkuutta renkaiden jakelulla ja kanavien tehokkuudella.


Rengasjakelu on itse asiassa myynnin loppuun saattaminen ulkoisten resurssien avulla, ja hallinta renkaiden jakelu on ratkaista tehokkuuden ongelma. Luomalla asianmukaisia jakelukanavia rengasyritykset voivat tehokkaasti pienentää varastointiriskiä.


Kanavien tehokkuuden pyytäminen on helppo puhua, mutta se ei ole helppoa. Kanavien kehittäminen on pitkään ollut FMCG-teollisuuden pääpiirteenä.


On välttämätöntä varmistaa, että jakelijoita kohdellaan mahdollisimman tasavertaisesti, eivätkä ne keskity ainoastaan yhden kehittämiseen. Määrä on myynnin takuu. Tuotteiden myynti voidaan taata vain takaamalla renkaiden jakelijoiden määrän.


3. Renkaiden jakelijoiden ohjausriskit


Ensimmäinen on valvoa renkaiden inventaariota. Tuotteiden, joilla on suuri markkinaosuus, jälleenmyyjien inventaarion olisi oltava vähintään yhden kerran kuukausittaisen myynnin määrä, ja toisen erän jälleenmyyjien ja vähittäiskauppaterminaalien pitäisi olla enintään 1,5 kertaa kuukausittaisen myynnin määrä.


Tuotteiden osalta, joilla on korkea kasvupotentiaali, renkaiden jakelijoiden varaston olisi oltava vähintään 1,5 kertaa kuukausittaisen myynnin määrän verrattuna, ja toisen erän jälleenmyyjien ja renkaiden vähittäiskauppaterminaalien pitäisi olla vähintään 2,5 kertaa kuukausittaisen myynnin määrä.


Kun renkaan markkinaolosuhteet muuttuvat, jälleenmyyjien täytyy hallita joitakin taitoja kohtaamaan muutoksia markkinoilla. Kun jälleenmyyjän varasto on liian suuri ja jakelijan varasto on riittämätön, olisi toteutettava asianmukaisia kanavien menekinedistämispolitiikkoja luettelon ohjaamiseksi.


Edellä mainittujen kahden menetelmän lisäksi renkaiden jakelijat voivat myös käyttää tuotemerkin aggregointimenetelmää riskien hallitsemiseksi. On tarpeen integroida useita jakelukanavia. Vaikka saman renkaan yrityksen tuotteet olisi otettava huomioon luokkien perustamisessa, mahdollisimman paljon renkaiden jakelijoita tulisi rekrytoida.


Heijastaa arvoa integraation kautta, parantaa hallinnon edut, monopolisoida paikallista kilpailua, ja keskittyvät paikallisten markkinoiden vahvistamiseen mahdollisimman nopeasti.


4. Renkaiden jakelijoiden pitäisi olla hyviä piilotettujen myyntimahdollisuuksien takaamisessa


Päivittäisessä liiketoiminnassa renkaiden jakelijat käyttävät pääenergiansa perinteisille kanaville, kuten supermarketeille ja liikkeelle. Kuitenkin, kun kilpailu tässä kanavan osassa yhä voimistuu, jälleenmyyjien on hyödynnettävä mahdollisuuksia uusien kanavien kehittämiseksi.


5. Rengasjakajien logistiikka


Kuljetusteollisuuden jatkuvan kehityksen myötä renkaan logistiikka on kääntynyt vallankumouksellisen muutoksen. Kiinan logistiikkakustannukset ovat tällä hetkellä 18 prosenttia hyödykekustannuksista.


Näin ollen renkaiden jakelijoiden hyvä logistiikka on tärkeää kustannusten hallitsemisessa. "Käytetään yhteenlaskettua kasvua itsensä sijasta, toimimalla eri tuotemerkkeillä ja perustamalla useita jakeluverkkoja; yrittää antaa valmistajien lähettää suoraan. "


6. Varastojen hallinnan trendit renkaan yritykset


Varastojen hallinta kuvastaa kolmea ominaisuutta korkean tehokkuuden, tarkkuuden ja alhainen intensiteetti. Myös jälleenmyyjien toiminnot ovat muuttuneet muutoksissa. Jakelijoista tulee yhä enemmän logistiikkaa, ja jakelutyypin työn jakautuminen renkaiden jakelijoiden on tulossa yhä ilmeisemmäksi.


Online-myynnin aikakauden ilmaantuminen vaatii jakeluyksiköitä, mutta organisaatioprosessi on suhteellisen tärkeämpi. Toinen uusi suuntaus on tietokantojen markkinoinnin syntyminen.


7. Renkaiden jakelijoiden tietokannan markkinointi


Renkaiden tietokannan markkinointi on ohjata rengaspäätteitä ohjaamalla rengaskanavia ja lopulta saavuttaa hallinnan tarkoitus. Renkaiden kuluttajia.


Rengastietokannan markkinoinnin tärkein ominaisuus on tarkka dynaaminen hallinta rengastuotteiden, päätetietokannan ja kuluttajatietokannan perustaminen.


Terminaalitietokannan perustaminen voi vahvistaa myynninedistämistä ja myyntitasoja, ja renkaiden jakelijoiden myyntiluvat tuotteet. Kuluttajien tietokannan hallinnointi tarkoittaa kuluttajia ja markkinoiden dynamiikkaa.

Muut Aulicen rengasesineet
Kaksisuuntaiset renkaat
Ota yhteyttä meihin. info@aulicetyre.com
+86-27-87775708
+86-13207128011
East New District, Yangxin Industrial Zone, Huangshi, Hubei, China
Hae lainaus.
Mitkä ovat syyt renkaiden huonojen jakelukanavien? East New District, Yangxin Industrial Zone, Huangshi, Hubei, China
Mitkä ovat syyt renkaiden huonojen jakelukanavien? info@aulicetyre.com Mitkä ovat syyt renkaiden huonojen jakelukanavien? +86-27-87775708