Yhdeksän salaisuutta renkaiden jakelijoille, jotka ansaitsevat rahaa

Yhdeksän salaisuutta renkaiden jakelijoille, jotka ansaitsevat rahaa

Jakelijoilla on ehdoton johtava rooli paikallisilla markkinoilla tuotteiden toimittamisessa terminaaliin. Seuraavat sisällöt ovat 9 keskeisiä yksityiskohtia, joihin tilinjohtajien on kiinnitettävä huomiota jakelijoiden päivittäisessä johtamisessa.


1. Renkaiden jakelijoiden myynnin kasvun analyysi


Myynnin kasvun analysointi: renkaiden jakelijat, joiden myynti kasvaa suhteellisen suuresti, ovat periaatteessa erinomaisia jakelijoita, ja erityinen analyysi myynnin kasvusta on tehtävä.

Tilinpäätösjohtajien olisi analysoitava ja vertailtava markkinoiden kasvuolosuhteita ja rengasvalmistavien yritysten tuotteiden keskimääräistä kasvua.


Jos jakelijan myynti kasvaa, mutta markkinaosuus ja keskimääräinen kasvuvauhti hänen yrityksensä tuotteidensa eivät nouse vaan laskee, silloin voidaan päätellä, että tämän jakelijan johtaminen ei ole asianmukainen.


2. Rengasjakajien maksunkeruuta koskevat tilastot


Analysoi vuosittaiset ja kuukausittaiset myynti- ja maksukeruut, ja samalla tarkista, mitä myydään. Jos vuotuinen myynti kasvaa, mutta myynti vaihtelee suuresti kuukaudesta toiseen, myyntilanne ei ole terve. Jos renkaiden jakelijoiden myynti on kasvanut tasaisesti, jakelijoiden hallintaa voidaan pitää täydellisenä.


3. Renkaiden jakelijoiden tulisi ymmärtää renkaan yritysten toimintalinjat


Tilinpäätösjohtajat eivät voi sokeasti pyrkiä myynnin kasvuun. Tilinpäätösjohtajien on saatettava jakelijoiden tietoisiksi yrityksen toimintaohjeista ja todella noudatettava yrityksen toimintalinjoja ja edistettävä siten myynnin kasvua.


Joitakin aviotoimia käytäntöjä, kuten markkinoita häiritsevä kilpailu, tavaroiden salakuljetus jne. lisätään myyntiä, mutta vahingoittaa renkaiden valmistusyritysten yleisiä etuja, jotka ovat haitallisia ja hyödyttömiä.


Tämän vuoksi on tärkeä osa jakelijan johdosta, että jakelija ymmärtää, noudattaa ja tehdä yhteistyötä yrityksen politiikan kanssa.


4. Renkaiden jakelijoiden tulisi ymmärtää tavaroiden varastoaseman


Varastojen ulkopuolisia tilanteita esiintyy usein, mikä osoittaa, että jakelija ei kiinnitä huomiota oman yrityksensä tuotteisiin. Lisäksi se osoittaa, että tilinpäätösjohtajilla on vähän yhteyttä jakelijaan, mikä on vakava laiminlyönti tilinpäätösjohtajien velvollisuudesta.


Jos jakelija on lopussa, yhtiö menettää paljon mahdollisuuksia. Näin ollen varastonhallinnan hyvän työn tekeminen on tilien johtajien perusvastuu renkaan jakelijoiden hallinnoinnista.


5. Rengasjakajien osallistuminen myynninedistämistoiminta


Jokaiseen kampanjaan osallistuminen ja myynnin määrän lisääminen näkyy jakelijan asianmukainen johtaminen. Jos jakelija ei ole halukas osallistumaan tai ei tee yhteistyötä yrityksen järjestämien erilaisten myynninedistämistoimien kanssa, Tilinjohtajien on analysoitava syyt ja muotoiltava vastatoimenpiteitä. Ilman jakelijoiden osallistumista ja yhteistyötä myynninedistämistoimiin myynninedistämistoiminta maksaa vain rahaa eikä sillä ole vaikutusta.


6. Rengasjakelijoiden vierassuunnitelma


Jakelijoiden johtaminen tapahtuu pääasiassa myyntikäyntien kautta. Tilinpäätösjohtajien on tarkistettava vierailunsa.


Yleinen virhe, jonka monet tilinjohtajat tekevät, on tehdä usein vierailuja renkaiden jakelijoille, joilla on suurempi myynti tai joilla on hyvä suhde niihin.


Jakelijoille, joilla on vähäinen myynti mutta joilla on kehityspotentiaali tai joilla myynti on erittäin korkea mutta joilla on huono suhde itseensä vierailujen määrää vähennetään, ja se olisi ehdottomasti vältettävä.


7. Rengasjakelijoiden neuvojen tiheys


Tilien johtajat vastaavat eri jakelijoista, joilla on erilaiset ominaisuudet, joten jakelijoiden johtamisen olisi vastattava myös jakelijoiden ominaisuuksiin, niin, että saavutetaan kerrannaisvaikutus puolet ponnistuksesta.


Millaista strategiaa jokaisen renkaan jakelijan pitäisi omaksua, ja millaisia ehdotuksia tilinjohtajien pitäisi tehdä tämän strategian mukaisesti, on analysoitava etukäteen.


Jos tilinpäätösjohtajat toteuttavat aktiivisesti jakelijan hallinnointia, myös suositusten esittämistä jakelijoille lisääntyy huomattavasti.


8. Rengasvalmistava yritys avustaa terminaalirenkaan kaupan hallinnassa


Vaikka terminaalirenkaan kauppa kuuluu jakelijoiden luokkaan, monet renkaat ovat vain rekisteröityneet.Nize tuotemerkki valmistaja, niiden käsitys valmistajasta määrää tuotteen laadun ja tuotemerkin tunteen.


Siksi, tilinjohtajien pitäisi käydä terminaalikaupoissa enemmän, kommunikoida kauppapäälliköiden kanssa enemmän, kuunnella lausuntoja ja parannusehdotuksia rengasvalmistavan yrityksen tuotesarjasta ja luo ystävällisiä yhteyksiä samanaikaisesti.


9. Auttaa renkaan jakelijoita ymmärtämään kilpailijoitaan.


Jakelijat yleensä vain hautaavat päänsä liiketoimintaan eikä heillä ole ammattimaista markkinatutkimusta. Tilinjohtajien pitäisi yhdistää tavanomaiset markkinakäynnit. tarkastella ja analysoida huolellisesti kilpailevien tuotteiden ja yritysten erilaisia suorituskykyjä markkinoilla, ja ilmoitettava tilanteesta renkaiden jakelijoille oikea-aikaisesti, jotta he voivat pysyä markkinaolosuhteiden ajan tasalla ja mukauttaa markkinointitaktiikkaa asianmukaisesti.

Muut Aulicen rengasesineet
Kaksisuuntaiset renkaat
Ota yhteyttä meihin. info@aulicetyre.com
+86-27-87775708
+86-13207128011
East New District, Yangxin Industrial Zone, Huangshi, Hubei, China
Hae lainaus.
Yhdeksän salaisuutta renkaiden jakelijoille, jotka ansaitsevat rahaa East New District, Yangxin Industrial Zone, Huangshi, Hubei, China
Yhdeksän salaisuutta renkaiden jakelijoille, jotka ansaitsevat rahaa info@aulicetyre.com Yhdeksän salaisuutta renkaiden jakelijoille, jotka ansaitsevat rahaa +86-27-87775708