Taloudellinen analyysi kaivos auton renkaan korjaus

Taloudellinen analyysi kaivos auton renkaan korjaus

Kaivosautojen toimintakustannukset ovat aina olleet korkealla tasolla, koska renkaita on helppo puhkaista tai leikata koneympäristön takia .. Tämä johtaa rengaskustannusten kasvuun vuodelta. Siksi, lujittamalla kaupallisten kuorma-auton renkaiden hallinta- ja korjauskykyä voi vähentää kaivosauton toimintakustannuksia ja tarjota säästömahdollisuuksia. Sillä on erittäin tärkeä rooli renkaiden huoltoon ja hallintaan.


Korjaus teknologia kaupallisten kuorma-auton renkaidet


Kuorma-auton renkaiden kuljetuskustannukset voivat olla 20–30 % kuljetuskustannuksista. Viime vuosina kaivosautojen lastauskapasiteetti kasvaa jatkuvasti, kuorma-autojen kuljetuskapasiteetti ja renkaiden tyyppi on vähitellen kasvanut, mikä johtaa rengashintojen nousuun. Kaivosautojen kuljetuksen aikana niiden renkaat ovat usein leikattuja ja vahingoittuneita. Useimmat tällaisten ongelmien vaikutukset renkaat voidaan korjata. Korjaustason parantaminen voi vähentää kustannuksia huomattavasti. Hyötyajoneuvojen renkaiden korjaaminen on tärkeä tapa palauttaa renkaan suorituskyky. Meidän on toimittava hyvin sen teknologian hallinnassa, vähennettävä kuorma-autojen renkaiden käyttökustannuksia ja parannettava tehokkaasti taloudellisia hyötyjä.


Kaupallisen kuorma-auton renkaiden taloudelliset edut


Käyttämällä tietyn hiilikaivoksen renkaiden korjausliiketoimintaa esimerkkinä, Kaivosajoneuvojen korjattujen renkaiden määrä on noin 10 prosenttia vahingoittuneiden renkaiden kokonaismäärästä, ja korjattujen renkaiden keskimääräinen käyttöikä on 28 % renkaiden koko käyttöikästä. Voidaan nähdä, että renkaiden korjaus voi säästää 28 % kokonaiskustannuksista. Kun on analysoitu tilastollisia tietoja renkaiden käytöstä ja korjaamisesta, voidaan havaita, että renkaiden korjaustyypit ja -alueet kasvavat vähitellen. Tämä on pidentänyt renkaiden käyttöikää jossain määrin. Tämä osoittaa, että renkaiden korjaustekniikka kypsyy vähitellen. Kaupallisen kuorma renkaiden korjaustekniikan tieteellisellä sovelluksella on erittäin merkittävä rooli ja merkitys sekä taloudellisten hyötyjen että tiukkojen lieventämiseksi t renkaiden tarjonta.


Korjausliiketoiminnan laajenevan vaikutuksen aikana korjausteknologia ja korjauskokemus lisääntyy edelleen. Tulevaisuudessa renkaiden korjaustöissä korjausaluetta voidaan laajentaa edelleen turvallisuuden varmistamiseksi, Korjauksen laatua voidaan parantaa edelleen, mikä edistää enemmän kustannusten vähentämistä ja lisää taloudellisia hyötyjä. Pyri maksimoimaan kunkin korjatun renkaan käyttöikä ja tehokkuus varmistaa turvallisuus, vähentää tehokkaasti renkaiden kulutusta ja parantaa yrityksen taloudellista hyötyä.


Kaivostyö on aina ollut tärkeä osa sosiaalista ja taloudellista kehitystä, ja kaivosautoilla on erittäin tärkeä rooli yksi tärkeimmistä laitteista. Kaupallisen kuorma-auton renkaiden korjaamista koskevan teknologian soveltaminen kaivosautojen kunnossapidossa voi olla tärkeä rooli renkaiden kulutuksen vähentämisessä. kustannusten alentaminen ja yritysten taloudellisten hyötyjen parantaminen. Meidän on kiinnitettävä huomiotamme ja ponnistelujamme, jotta voidaan saavuttaa "kustannusten alentaminen ja tehokkuuden parantaminen".

Muut Aulicen rengasesineet
Kaksisuuntaiset renkaat
Ota yhteyttä meihin. info@aulicetyre.com
+86-27-87775708
+86-13207128011
East New District, Yangxin Industrial Zone, Huangshi, Hubei, China
Hae lainaus.
Taloudellinen analyysi kaivos auton renkaan korjaus East New District, Yangxin Industrial Zone, Huangshi, Hubei, China
Taloudellinen analyysi kaivos auton renkaan korjaus info@aulicetyre.com Taloudellinen analyysi kaivos auton renkaan korjaus +86-27-87775708